Förhöjande 20-talskaraktär!

En lättskött och inbjudande entré samt ett önskemål om växthus stod på önskelistan här.
Jag skissade på en sirlig gång som både leder till entrén och vidare in i trädgården, med en portal som avgränsare.
För att hålla framsidan tidsenlig användes singel och gatsten för markmaterial och kant. 
Gången ackompanjerades av två större planteringar med marktäckare och tidstypiska växter för att minska gräsklippning och skötselbehov. Under hösten planterades lök som blommade fint under försommaren. 
Samma markmaterial återkom även vid växthuset, för att få en sammanhållen känsla och platsen kantades därefter med ett lågt pilstaket och lavendel för en låg, fin inramning.